PRESENTACIÓ

En el meus tallers sempre tracto de que es doni una convivència de les diferents disciplines artístiques, una manera d’esborrar els límits entre unes i altres i fomentar la creativitat a tots nivells. M’interessa la creació pura, la creació en l’instant mateix i la formulació de ritmes i biorritmes vius dins del taller. Que els alumnes se sentin partíceps de la creació de quelcom orgànic que neix d’ells mateixos. 

Aquest taller en concret té per finalitat la creació d’escenes a partir d’exercicis d’improvisació teatral, partint de diverses tècniques d’inspiració dadaista, com el cadàver exquisit, l’objet trouvé, la reinterpretació d’una obra d’art, la deriva a la ciutat, etc. A cada sessió doncs l’alumne té l’oportunitat de crear quelcom nou i màgic, alhora que rep formació en relació a la dinàmica dins l’escena, la construcció de personatges, els temps i l’espai, etc.

Un taller on tindràs l’oportunitat de crear escenes teatrals a partir
d’originals exercicis d’improvisació, i on inclourem altres disciplines artístiques per tal que l’experiència sigui brutalment enriquidora i divertida!

OBJECTIUS DEL TALLER

PROGRAMA

Presentació

En aquesta primera sessió es convidarà els alumnes a presentar-se a la resta de companys de manera original i divertida, per tal d’establir un vincle de manera diferent a les presentacions convencionals. És una manera de donar-se a conèixer fora dels patrons comuns i fixar el to del taller.

Creació a partir de personatges

La primera sessió d’improvisació té per missió explorar l’element central de qualsevol escena: el personatge. A partir d’un vestuari escollit pel propi alumne es començaran a crear unes personalitats que després portaran a accions específiques i a interelacionarse amb la resta.

Creació a partir d’objectes trobats

En aquesta segona sessió l’element central a partir del qual es crea és un objecte, escollit també per l’alumne. Es tracta de propiciar una escena fent servir aquest element i donant-li una dimensió narrativa. Més tard els objectes s’intercanvien i es relacionen amb la resta.

Creació a partir d’obres d’art

En aquesta sessió es pretén propiciar una relació entre el teatre i alguna altra manifestació artística visual o audiovisual; l’alumne n’ha d’escollir una i portar-la a classe per treballar a partir d’ella. Donar-li veu i cos a un quadre, una escultura o una peça musical.

Creació al carrer – situacionisme

En aquesta sessió sortirem al carrer i aprofitant els elements que ens hi trobem generarem situacions còmiques i dramàtiques que s’interelacionin amb la pròpia vida, seguint les pràctiques dels situacionistes.

Creació d’una petita peça conjunta

Es convida als alumnes a crear una petita peça teatral amb tot allò après durant el curs. La intenció és que hi intervinguin diverses de les dinàmiques apreses, i elements de totes les sessions prèvies. Aquesta fase es desenvolupa durant 2 dies.

Presentació de la peça

La peça en qüestió inclourà alguns moments definits a les 2 sessions anteriors però també es deixarà espai per a la improvisació i la participació del públic.

METODOLOGIA

Tracto constantment de generar un espai de treball on l’alumne senti que està creativament actiu tota l’estona i que el miracle de la creació espurneja a cada sessió. El meu interès en el surrealisme i el dadaisme m’ha fet veure que la millor manera d’aproparse a la realitat és com a joc, i així està concebuda cada sessió.

 

A partir d’una estructura mínima definida en l’apartat anterior, es deixa molt espai precisament a la improvisació i a que l’alumne es relacioni amb els diversos exercicis proposats de manera fresca i divertida, sense dogmes. S’incentiva la seva lliure expressió, la pèrdua de la vergonya i el despertar del nen interior, element central per tal que la joia impregni l’escena. La meva funció com a tallerista és fer-los sentir en un món a part on res és jutjat i tot té cabuda.

 

Cada sessió en si s’obre amb exercicis d’escalfament i activació, després es plantegen els diversos jocs i com a cloenda hi ha sempre una rotllana d’intercanvi d’opinions.

PLANNING

Són 8 sessions de 1h i mitja cadascuna
A realitzar per les tardes de 17:30 a 19h o de 18 a 19:30h
Número alumnes: Entre 6-10
Públic preferent: Adults i joves.
Idioma del taller: Català i castellà.
Preu: 80€

 

CURRÍCULUM DEL TALLERISTA

Com a creador sempre em va interessar des de ben petit el tema de l’inconscient i els somnis, tant com a forma d’evasió com de rebel·lió davant de patrons fixos. Un altre tema que travessa tota la meva obra artística és allò femení, en una mena de recerca constant de la deessa.

Sempre he contemplat el meu art com un espai d’experimentació i de llibertat, on es pot jugar amb els llenguatges escènics portant-los al límit. Per això el surrealisme i el dadaisme sempre m’han fascinat com a corrents artístics en la seva voluntat de qüestionar allò establert i apel·lar a un món nou.

Un altre tret que destacaria de la meva activitat artística és la voluntat de col·laboració
amb altres persones, amb experiència o sense, a les quals ofereixo un espai de joc per a la seva lliure expressió.

Dels projectes que he realitzat fins a dia d’avui destaco:

 

– El Projecte V, una sèrie de nus artístics als principals museus d’Europa emulant el cos de Venus davant d’obres clau de la Història de l’Art. La intenció era portar de tornada la força del mite davant de la decadència d’aquestes institucions.

 

– La sèrie d’exposicions d’escultures humanes, on col·locava persones vives dins de galeries d’art, creant un espai simbòlic de meditació i recolliment, com si fos un petit temple.

 

24h Working Bitch, una performance de llarga durada que vaig dur a terme al Festival TNT de Terrassa on literalment vaig ballar durant 24h per denunciar l’explotació laboral del capitalisme.

 

– I les obres de teatre DODÓ, el projecte que em trobo realitzant actualment. Es tracta d’una sèrie de peces teatrals dadaistes en què participen persones anònimes, amb què estic construint el meu particular món poètic i ancestral al marge de la realitat oficial.
La resta de la meva trajectòria,  amb les participacions a festivals i mostres, es pot consultar en aquest enllaç.